ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN NGAY

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới website của bạn.

đăng ký tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng sản phẩm của MAXWEB hiệu quả. Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp

Tên miềnPhí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.com0 ₫280.000 ₫195.000₫
.net0 ₫280.000 ₫195.000₫
.org0 ₫280.000 ₫195.000₫
.info0 ₫280.000 ₫195.000₫
.us0 ₫205.000 ₫205.000₫
.biz0 ₫280.000 ₫195.000₫
.cc0 ₫460.000 ₫460.000₫
.asia0 ₫360.000 ₫360.000₫
.eu0 ₫280.000 ₫195.000₫
.me0 ₫610.000 ₫610.000₫
.tel0 ₫340.000 ₫340.000₫
.ws0 ₫460.000 ₫460.000₫
.name0 ₫280.000 ₫195.000₫
.tv0 ₫610.000 ₫610.000₫
.mobi0 ₫460.000 ₫460.000₫
.bz0 ₫610.000 ₫610.000₫
.mn0 ₫910.000 ₫910.000₫
.in0 ₫340.000 ₫340.000₫
.co.uk0 ₫205.000 ₫205.000₫
.co0 ₫610.000 ₫610.000₫
.ca0 ₫360.000 ₫360.000₫
.es0 ₫280.000 ₫195.000₫
.de0 ₫280.000 ₫195.000
.xxx0 ₫2.400.000 ₫2.400.000₫
.com.ru0 ₫280.000 ₫195.000₫
.pro0 ₫360.000 ₫360.000₫
.sx0 ₫1.409.000 ₫
.pw0 ₫250.000 ₫195.000₫
.nl0 ₫280.000 ₫195.000₫
.rest0 ₫993.000 ₫
.bar0 ₫2.977.000 ₫
.associates0 ₫731.000 ₫
.associates0 ₫731.000 ₫
.media0 ₫731.000 ₫
.lease0 ₫1.186.000 ₫
.kaufen0 ₫1.654.000 ₫
.toys0 ₫731.000 ₫
.town0 ₫731.000 ₫
.university0 ₫1.183.000 ₫
.uk0 ₫280.000 ₫
Tên miềnPhí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.vn350.000 ₫480.000 ₫Miễn phí
.com.vn350.000 ₫350.000 ₫Miễn phí
.net.vn350.000 ₫350.000 ₫Miễn phí
.org.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí
.info.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí
.gov.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí
.edu.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí
.biz.vn350.000 ₫350.000 ₫Miễn phí
.name.vn30.000 ₫30.000 ₫Miễn phí
.pro.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí
.health.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí
.ac.vn200.000 ₫200.000 ₫Miễn phí