HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ WEBSITE

Giới Thiệu Tổng Quan Website

 

 Chỉnh sửa danh mục và sản phẩm

Chỉnh sửa chuyên mục và bài viết

Sửa Nội Dung Bên Ngoài

Sửa Đầu Trang và Chân Trang

Nhúng Mã Và Sửa Hotline

Cấu Hình Form

Tải tài liệu: 

quản trị website bên trong quản trị website bên ngoài

Mời quý khách tham gia “facebook Maxweb.vn” và “youtube Maxweb.vn” để theo dõi nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi.